En beskrivelse af et typisk behandlings­forløb

Mælkebøtter op ad hegn på Vibygård

Indhold

En familie kommer ofte på familiecentret Vibygård via deres sagsbehandler i familiens hjemkommune.

På et visitationsmøde afklares det, om vi mener at kunne hjælpe familien, og opfylde de mål som er beskrevet i familiens handleplan. På visitationsmødet afklarer vi også behandlingens forventede varighed, og om der er særlige foranstaltninger at tage hensyn til, eller specielle behov som skal opfyldes.

Når en familie flytter ind på familiecentret, bliver de tilknyttet en kontaktperson, som følger familien gennem hele forløbet. Denne person er en form for ”tovholder” på hele processen, og koordinerer det praktiske omkring familiens ophold. Kontaktpersonen findes blandt én af familieterapeuterne, og familien og kontaktpersonen får ofte en meget nær relation. Forældrene i familien får hver deres personlige terapeut, som ligeledes følger dem gennem deres forløb, og udover den individuelle terapi, vil forældrene også indgå i gruppeterapi én gang ugentligt.

Børnene i familien kan fortsætte i deres institution/skole i deres hjemkommune, hvis afstand og trivsel taler for det. De kan også starte i vores pasnings/undervisnings tilbud, som er et specialiseret tilbud, hvor medarbejderne er uddannede pædagoger og lærere.

Lige meget hvilken model der aftales, skal børnene indgå i vores behandlingsaktiviteter på familiecentret på onsdage og torsdage eftermiddage, hvor det primære behandlingsarbejde, orienteret ind i børnenes univers, finder sted. Vi anser denne prioritering som en vigtig kvalitet i vores behandling, fordi det giver os en tydeligere fornemmelse af de børn, der er i vores varetægt/behandling. Vi får den tydeligste oplevelse af børnene, hvis vi er sammen med dem i så mange sammenhænge som muligt.

Når familien har været på familiecentret i ca. 3 mdr. skrives der en statusrapport og afholdes et statusmøde med familiens sagsbehandler. I visse tilfælde kan rapporten og mødet komme tidligere i behandlingen.

Vi ønsker at være i tæt kontakt med sagsbehandleren og har løbende mail- og telefonisk kontakt med denne, så vi fortsat kan afstemme samarbejdet og fastholde de samme mål for familiens ophold.

Varighed

Behandlingen varer typisk 3-9 måneder, og når behandlingen på familiecentret er slut, er det vigtigt, at familien følges ”ordentligt hjem” og forberedes grundigt på en eventuelt fortsat behandling i kommunens eget regi. Vi tilbyder også efterbehandling i vores regi, hvor vi kan fortsætte vores intensive terapeutiske arbejde i mindre målestok. Vi har meget gode erfaringer med at bygge videre på de tillidsfulde relationer, vi får med beboerne, og vi oplever at kunne komme langt med familierne, selvom de er flyttet hjem.

En smilende mor, der gynger sit grinenede barn i en slynge

Lige meget hvad beboerne skal efter vores behandling, er det meget vigtigt for os at følge dem ordentligt videre og videregive vores tillid og erfaringer med familien, så familiens positive udvikling kan fortsætte uden for mange unødvendige bump og opbremsninger.

Familierne som har haft et ophold på Familiecentret Vibygård, kommer ofte senere i deres liv på besøg, eller opsøger os i pressede situationer, eller hvis de skal dele glædelige oplevelser.