Familie­centrets behandlings­filosofi

En bunke af fagbøger

Familiecentrets behandlingsfilosofi

Familiecentrets behandlingsfilosofi er udviklet gennem over 40 års praktisk terapeutisk arbejde med familier og inspiration fra filosofiens, psykologiens og pædagogikkens væsentlige teoretiske ramme. Det behandlingsarbejde der foregår, er ikke tilfældigt arbejde og afprøvning af tilfældige teorier og metoder. Der er en troværdig sammenhæng imellem familiecentrets værdier, holdninger, og menneskesyn som afspejler sig i vores valg af teorier og metoder og i behandlingen.

Værdier og holdninger

Familiecentret er en holdningsstyret institution. Vi har holdninger til hvordan vi behandler mennesker, hvordan vi indgår i relationer, hvordan vores tilgang er til terapi, traumer, tilknytning og udvikling. Vi har desuden holdninger til og meninger om, hvordan vi mener, at psykologiske og følelsesmæssige vanskeligheder og sygdomme, psykiske lidelser, kropslige symptomer/sygdomme, mistrivsel, dysfunktion, traumatisering og kriser opstår i mennesker og i familier – og især i relationerne mellem mennesker. Medarbejderne arbejder ud fra disse holdninger i dagligdagen.

Menneskesyn

Det menneskesyn som hersker på familiecentret, er et både-og-syn, hvor individet ses som værende i dialektisk forhold til samfundet. Det betyder konkret, at mennesker kun kan forstås i deres relationer og i forhold til de aktuelle samfundsforhold, som de er i.

De teorier og metoder vi har valgt som styrende for vores behandling er i overensstemmelse med menneskesynet og med synet på individet og samfundet som værende i dialektisk forhold med hinanden. Vi har således valgt teorier og metoder, der belyser relationer, og det der sker i relationer mellem mennesker – især mellem børn og forældre.

Teorier og metoder

Familiecentret teoretiske fundament hviler først og fremmest på den eksistentielle filosofi og psykologi. Vi er yderligere teoretisk funderet i udviklingspsykologi, hvor især tilknytningsteori og den neuroaffektive udviklingspsykologi udgør vores omdrejningspunkt. Det neuroaffektive felt har nær berøring med traumefeltet, som vores behandlingen også er centret om. På den pædagogiske front bruger vi konsekvenspædagogik, som Jens Bay har udformet den.

Vi er inspirerede af: Søren Kirkegaard, Irvin Yalom, Ernesto Spinelli, Fritz Pearls, Annelise Løvlige Schibbye, John Bowlby, Mary Ainthworh, Donnald Winnicott, Daniel Stern, Susan Hart, Marianne Betzon, Ulla Rung Weeke og mange flere.

Nedenfor kan du downloade en grundigere beskrivelse af familiecentrets behandlingsfilosofi og de forskellige teorier og terapiformer, som vi bruger i behandlingen.