Medarbejdere

Mød holdet bag familiecentret

Medarbejderne på Vibygård
Anne Mette

Anne Mette Dantoft

Familieterapeut

Om Anne Mette

Jeg er uddannet afspændingspædagog /psykomotorisk terapeut tilbage i ‘98, og har senere taget en 4-årig uddannelse som Organisk Psykoterapeut i 2013.

Jeg er uddannet afspændingspædagog /psykomotorisk terapeut tilbage i ‘98, og har senere taget en 4-årig uddannelse som Organisk Psykoterapeut i 2013.

Jeg er meget optaget af relations arbejdet med vores familier, og jeg har særlig fokus på det kropslige aspekt i det terapeutiske arbejde. Specielt er jeg optaget af kroppens særlige evne til at huske og ‘erfare’.

Jeg har taget grunduddannelsen i Relationel Biologisk Traumeterapi hos Ulla Rung Weeke i 2016 og er uddannet NADA-akupunktør hos NADA-Danmark.Min seneste erhvervede uddannelse afsluttet i 2020 er en 1-årig grunduddannelse i Psykodynamisk Psykoterapi og Legeterapi med børn.

At få mulighed for at få en bærende relation til familierne, er meget brugbart i terapien, under konflikter, og i det daglige liv med familierne. Også i de livfulde og positive dagligdags situationer, giver de gode relationer en speciel kvalitet. Dette er det specielle ved vores måde at arbejde på, og det giver mig den nødvendige tryghed i det terapeutiske rum, når der er sorg eller problemer.

Det der står mit hjerte særligt nær, er de ramte børn som skal have den størst mulige hjælp og omsorg til at ændre deres liv og få bedre støtte i livet, end deres forældre ofte har fået.  For at kunne det, er jeg også nødt til at få en god relation til børnenes forældre, hvis denne type hjælp skal kunne bruges.

Jeg er god til at være nærværende, omsorgsfuld, vedholdende og forsøger at være så ærlig og autentisk som muligt i mine møder med mennesker.Jeg vælter ikke så let, har en god jordforbindelse og er i stand til at være med de meget forskellige tilstande vores familier kan være i. Spontanitet, livsglæde og humor er også vigtige bestanddele i mit daglige arbejde.

Jeg har mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske, miljøterapeutiske og psykiatriske felt og arbejdet med udsatte og sårbare unge og voksne.

  •  Miljøterapeut på Egholt Bo- Behandlings og Udviklingssted fra 2000-2017
  • Undervisning i krop- og bevægelse i en 10-årig periode på diverse aftenskoler under folkeoplysningen.
  • Personalepleje/massage i DR, Økonomistyrelsen og private firmaer.

Jeg er født i 1965 og bor til daglig i Sorø med min mand, vores to døtre og vores hund.

Signe

Signe Denckert Hernes

Psykolog

Om Signe

Uddannelse: Lærerseminariet 1 år – bachelor i sociologi Ålborg – valgfag på psykologi – bachelor i psykologi København – kandidat i psykologi.

NLP-kursus practioner/master – coachuddannelse. Frivilligt arbejde på Psykiatrisk Skadestue, Ålborg.

2 år som Lærervikar/støtteperson. Støtteperson for udviklingshæmmet på universitet / UV Solrød Gymnasium psykologi på B-niveau. Headspace/Ungerådgivning frivillig. Facilitator for netværksgruppe for forældre til børn med udviklingsforstyrrelser/ forskningsassistent i Babylab/Københavns Universitet 7 måneder. Supervisor for Ungdommens Røde Kors. Mentor for anbragte børn og unge. Uddannelsesvejleder Arbejdet i børnehave 6 mdr. True North teamleder 1 år.

Jeg har været frivillig rådgivende hjertepatient.

Startede som tilkaldevikar/praktikant på Familiecentret og fastansat siden februar 2018.

Jeg er forelsket i stedet, menneskesynet og det helhedsorienterede arbejde med alle familiemedlemmer, som kendetegner Familiecentret. Det, at følge familien tæt og se hele familiens dynamik, er meget givende. At være der hele tiden og have muligheden for at være med familien over en længere periode er væsentligt, og medvirkende til at kunne bygge bæredygtige relationer.

Jeg er god til at være mig – autentisk, ærlig og god til at skabe relationer, og bestræber mig på at være grundig og engageret i mit arbejde.

Jeg skaber hurtigt en god relation, hvilket er væsentligt i dette arbejde og hele vejen rundt.

Giver ærlig respons til mine relationer, familier, kolleger og venner. Jeg kan være, med det dér er, af positive og vanskelige møder i mit arbejde, og har modet til at blive stående i modvind.

Brit

Brit Lykke Jacobsen

Pædagog

Om Brit

Jeg er født i 1982. Jeg blev uddannet pædagog i 2009 og kostvejleder i 2019.

I 2021 skal jeg starte på uddannelse til psykoterapeut på (SFPP) Skolen for Psykotraumatologi og Psykoterapi. Jeg bor i Jyderup med mine to børn fra 2002 og 2015.

Jeg er optaget af, hvad relationer som får tilstrækkelig tid til at hele og udvikles, kan gøre for børn og forældres udvikling som familie.

Vi har på familiecentret mulighed for at møde børnene på en ny måde, fordi behandlingsforløb hos os giver den nødvendige tid sammen. Tiden til at opbygge bærende relationer og den fornødne tillid mellem børn og voksne, hvor vi kan opleve at være én af de vigtige voksne, der får en god og nærende kontakt til barnet og forældrene, og hjælper dem på vej til at blive en mere velfungerende familie.

Mine kvaliteter er stædighed og vedholdenhed i mit arbejde med at finde vejen ind til barnets dybere og blødere lag, og hvis børnene har mange udfordringer og er dårligt fungerende, øger det min motivation for at skabe et mødepunkt med dem.

Kell

Kell Øager Heide

Pædagog/psykoterapeut

Om Kell

Jeg er uddannet IT- administrator og en 1-årig grunduddannelse i Holdingterapi.

Har studeret 2,5 år på pædagogseminariet, hvor mit studie blev afbrudt, af opgaven som plejer af min mor under et terminalt sygdomsforløb. Selvstændig pubejer i 3 år.

Selvstændig produkthandler i 10 år. Arbejdet i børnehave i 5 år.

Har en 4-årig psykoterapeutuddannelse fra Akademiet for Psykoterapi v. Mogens og Lise Jensen færdiggjort i 2021.

Der er evig personlig udvikling forbundet med at arbejde på Familiecentret Vibygaard. At være så meget sammen med beboerne, det nære og den daglige kontakt giver dyb mening i mit arbejde, og det allerbedste er, at blive kontaktet af tidligere beboere, som jeg har været med til at gøre en forskel for. At gøre en forskel – komme tæt – være sammen – lære dem at kende.

Min funktion er at være pædagogmedhjælper i pasningsordningen og være med i de terapeutiske processer i dagligdagen, samt sørge for at vores Datasikkerhed er i top.

Jeg er god til at danne relationer, går lige i folk med træsko på, og er insisterende og vedholdende i mine relationer. God til at bevare roen i pressede situationer.

Som kollega er mine kvaliteter at: improvisere, træde til med kort varsel, finde på gode løsninger, sprede god stemning og hygge.

Jeg er ligeledes god til at spørge ind til folk, og få dem til at føle sig trygge, og er god til at bruge mine egne erfaringer i mit arbejde.

Rikke

Rikke Rask Møller

Familieterapeut

Om Rikke

Socialrådgiveruddannet – færdig 1998

Uddannet organisk psykoterapeut fra DIPU

2 års kognitiv terapeutisk uddannelse Wattar – Gruppen og Kognitivt Center, Fyn.

4 – årig meditationsuddannelse på Skolen for Anvendt Meditation, Jens Erik Risom.

1 – årig grunduddannelse i Biologisk Chock/Traume Terapi v/Ulla Rung Weeke.

På 3. år i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi/ Merete Holm Brandtbjerg

1- årig Stress Coach uddannelse v/Maiken Matzau

2- årig Massøruddannelse v/Robie Valenzuela

I stadig proces med mig selv som en del af mit arbejde.

Øve sig i at turde at række ud – og skabe muligheden for at hele sammen med andre. Det er dét Familiecentret Vibygård kan. Familierne opdager, at man ikke behøver at bære sin tilstand alene.

Jeg blev alene med tre børn, efter min mands pludselige død, hvilket gav mig megen indre erfaring om at være alene med et ansvar, og satte min egen indre proces i gang mod arbejdet som psykoterapeut, og gav mig indblik i, hvordan man rækker ud efter hjælp og blive i stand til modtage. Det er levende i mit eget liv, og jeg ved indefra hvordan får det til at ske.

At være med til at vække forældre, så de vågner mere op og bliver bedre forældre, og bevidstheden om, at vi sammen påvirker hinanden i en vækstproces, hvor jeg også har glæde af det.

Det giver mig dyb mening i mit arbejde at hjælpe mennesker til at vågne op og turde være dem de er – med det hele og med alle følelser.

Jeg vi gerne medvirke til at give inspiration til at der er håb – og være én der indgiver familierne troen på at de kan.

 

Hans

Hans Alm Olsen

Lærer/psykoterapeut

Om Hans

Født 1960, uddannet lærer og voksenunderviser på Blaagaard seminarium.

Uddannet organisk psykoterapeut på Sophienholm, TFT-uddannet, intuitiv massør, TFTog Indien inspireret.

Årskursus i sorg/krise hos Ulla Rung Weeke.

Har været kursusleder for unge i Ringsted, Hvidovre og Hillerød, har været selvstændig med mad og kursus, har arbejdet på diverse behandlingshjem og psykiatriske bosteder.

Jeg bor i et lille hus på landet, spiller (for) lidt tennis, dyrker lidt indadskuen i Indien, når muligheden byder sig, laver gerne en lille ret og en dessert, hvis man spørger pænt.

Jeg startede på Vibygård i 1994 og har med en enkelt afstikker eller to, været her siden og fyldt folk med vigtig viden og/eller ligegyldig info.

Finn

Finn Glad

Institutionsleder

Om Finn

Jeg er født i 1976 og blev ansat på Familiecentret Vibygård i foråret 2016. Tidligere har jeg arbejdet med udsatte unge og familier i flere forskellige sammenhænge.

Jeg har været daglig leder på en dagbehandlingsskole, misbrugsbehandler og afdelingsleder på en døgninstitution.
Jeg blev uddannet bager i 1996, men fandt efter nogle år i faget ud af, at jeg ville arbejde med mennesker, hvilket jeg har været glad for lige siden.

Jeg har gennem tiden taget følgerne uddannelser og kurser: Psykoterapeut (2008), Mænd, relationer og seksualitet (2012), Managing Antisocial Personality Traits (2013), NADA Akupunktur (2014), Hypnotisør og Hypnoterapeut (2015), Relationel biologisk traumebehandler (2016).

Jeg er gift med Signe og sammen har vi to drenge fra 2003 og 2007.

Jeg nyder familielivet, men der skal også være plads til lidt sport indimellem. Jeg har tidligere været på landsholdet i judo og sport har altid haft en plads i mit hjerte og har stor betydning for mit velbefindende.

Trine

Trine Sissel Jensen

Souschef, behandlingsansvarlig

Om Trine

Jeg er født i 1975. Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med Rasmus og vores tre piger.

Jeg blev uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet i 2002, og samme år blev jeg ansat som familieterapeut på familiecentret. Jeg blev autoriseret i 2008.

Jeg har deltaget i efteruddannelse på Skolen for Psykosomatik ved Ulla Rung Weeke.

Jeg er uddannet TRE® provider (Tension and Trauma Releasing Exercises) hos Michael Nissen, og dygtiggør mig løbende med kurser og undervisning derfra.

Jeg arbejder sammen med en tidligere kollega på at skabe en efteruddannelse i tilknytningsterapi for psykologer/psykoterapeuter.

Jeg er særligt optaget af relationer – forbindelsen mellem mennesker. Jeg er især optaget af den livsvigtige forbindelse mellem børn og forældre – tilknytningen. Jeg er optaget af, hvordan man kan reparere brudt eller læderet tilknytning, og via familieterapi og individuel terapi gøre tilknytningen mere tryg.

Jeg er begejstret for, hvordan man kan bryde den psykologiske arv, og hjælpe forældre med at give deres børn bedre opvækstbetingelser, end de selv fik.

De senere år har jeg interesseret mig meget for traumer og nervesystemet, og for hvordan sanser, følelser og tænkning hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden.
Jeg modtager løbende egenterapi og supervision.

Rasmu

Rasmus Glad

Souschef, bygnings- og økonomiansvarlig

Om Rasmus

Souschef, bygnings- og økonomiansvarlig.

Jeg er født i 1975. Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med Trine og vores tre piger.

Jeg er oprindeligt uddannet lastvognsmekaniker. Jeg blev ansat på familiecentret som praktisk mand i 2001.

Mine arbejdsområder på familiecentret er: Vedligeholdelse af stedets bygninger, biler og udenoms arealer. Jeg har et ansvarligt øje for stedets økonomi. Jeg kan også noget med mennesker og relationer – træde til og passe børn eller tage en alvorssnak, når der er brug for det. Jeg deltager i forskellige miljøterapeutiske aktiviteter for at opbygge og vedligeholde mine relationer til beboerne.

Jeg har deltaget i et 2årigt uddannelsesforløb i chok, traume og krise ved Skolen for Psykosomatik, ved Ulla Rung Weeke.

I høsten hjælper jeg til i landbruget. Det har jeg gjort, siden jeg var 14 år.

Anette Olsen

Anette Olsen

Sekretær

Om Anette

Jeg er født i 1972 og er uddannet kontorassistent på Køge sygehus, hvor jeg var ansat i 15 år.

Jeg blev ansat som bogholder/sekretær på Vibygård i maj 2006.

Jeg bor i Køge med mine to dejlige børn, og min øvrige faglige bagggrund er et to-årigt uddannelsesforløb i Chok, traume og Krise ved Skolen for Psykosomatik hos Ulla Rung Weeke.
Jeg er glad for, at mit arbejde er meget varieret, da jeg både arbejder med tal, og også har den menneskelige kontakt med omverdenen, personalet og beboere.

Viggo

Viggo Müller

Familieterapeut

Om Viggo

Jeg er født i 1958 og har arbejdet på familiecentret med start november 2020, har tre dejlige børn og bor med min kæreste ved Buresø.

Uddannelser
Folkeskolelærer på Københavns Dag- og Aftenseminarium, Aftenafdelingen 1985 – Kropsterapeutisk Massageuddannelse, Nordlys Centret, Silkeborg 1991 – Kranio Sakral Terapi, Stanley Rosenberg 2000 – NADA akupunktør 2005 – Coachuddannelse, Nordlys Centret, Silkeborg 2007 – ID Psykoterapeutuddannelse, ID Academy 2007 – Biologisk Chok/Traumeterapeut, Skolen for Psykosomatik 2015 – OASIS kursusforløb 10 mdr. i PTSD og traumer for traumatiserede flygtningefamilier 2016.

Jeg har arbejdet i forskellige sammenhænge med terapi, undervisning og supervision i en årrække, og bl.a. undervist kommende misbrugsbehandlere i terapeutiske processer i 19 år, etableret en mentoruddannelse i samarbejde med University College Lillebælt, Odense, arbejdet i Jyderup Statsfængsel med supervision af misbrugsbehandlere og betjente, og superviserer stadig personalegrupper.
Senest har jeg arbejdet i Greve Familiecenter som familieterapeut i 4 år.

På familiecentret Vibygård er jeg optaget af, hvad et støttende miljø, kontakt, bærende relationer og intens terapi kan skabe af forandringer i mennesker. Det er meget meningsfuldt at være med til at give forældre en reel mulighed for at skabe varige forandringer i udviklingen af forældrekompetencer, når der er tid og plads til at arbejde med at hele deres egne udviklingstraumer, og svigt og mangler fra egen barndom.

Jeg er også optaget af, hvordan man kan arbejde med udviklingstraumer og nervesystemet gennem kropslige teknikker, og skabe forbindelse og sammenhæng mellem den mentale forståelse og den kropslige sansning. Personligt forsøger jeg at være i en stadig proces gennem at få ny faglig viden, indgå i meningsfulde og nærende relationer, få individuel supervision og terapi – og have et berigende arbejdsliv.

Ane

Ane Feierskov Knudsen

Kommunikationsmedarbejder og pædagogmedhjælper

Om Ane

Jeg er født i 1981 og uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Jeg er i gang med en psykoterapeutisk efteruddannelse på Akademiet for Psykoterapi.

Jeg har arbejdet med kommunikation i bl.a. Trampoline House, Forbrugerrådet Tænk, DR og Folkekirkens Nødhjælp. Derudover har jeg gennem årene arbejdet med flygtninge, børn/unge og socialt udsatte på asylcentre, herberg og i familiebehandlingsregi. På Vibygård arbejder jeg primært med kommunikation ud af huset.

Jeg bor i København med min mand og mine to døtre.

Ambassadører for familiecentret

Iver

Iver Hecht

Forstander Emeritus, Cand.Psych.aut.

Om Iver

Jeg startede Familiecentret I 1986 sammen med Aase, som jeg er gift med.

Vi har 3 børn og 5 børnebørn.

Jeg stoppede som forstander i 2020 i forbindelse med, at jeg fyldte 70 år.

Aase og jeg bor på stedet i Hovedbygningen sammen med Rasmus og Trine og deres 3 børn.

Jeg er medlem af bestyrelsen og følger naturligvis meget med i livet på stedet, både som nabo og ambassadør for familiecentret, og de værdier som det står for.

Aase

Aase Glad

Medstifter

Om Aase

Medstifter af Familiecentret, pædagog, familieterapeut og chok-traumeterapeut.

Jeg bor på Vibygård og er nu pensionist og medlevende nabo.
Mit engagement i familier og relationer udspringer af min opvækst som forstander datter på Kofoeds Skole og fra mine 12 år i børnepsykiatrien.

Jeg er gift med Iver. Har 3 børn og 5 børnebørn.