Medarbejdere

Mød holdet bag familiecentret

Medarbejderne på Vibygård
Kell

Kell Øager Heide

Pædagogmedhjælper/psykoterapeut

Om Kell

 

 Der er evig personlig udvikling forbundet med at arbejde på Familiecentret Vibygård. At være så meget sammen med beboerne, det nære og den daglige kontakt giver dyb mening i mit arbejde. Det allerbedste er, at blive kontaktet af tidligere beboere, som jeg har medvirket til skabe positive forandringer sammen med.

Min funktion er at være pædagogmedhjælper i pasningsordningen og være med i de terapeutiske processer i dagligdagen, samt sørge for at vores Datasikkerhed er i top.

Jeg er god til at indgå i bæredygtige relationer, er ligefrem og direkte i min kontakt med andre. Jeg er insisterende og vedholdende i mine relationer til vores familier og er god til at bevare roen i pressede situationer.

Som kollega er mine kvaliteter at: improvisere, træde til med kort varsel, finde på gode løsninger, sprede god stemning og hygge.

Jeg er ligeledes god til at spørge ind til folk, og få dem til at føle sig trygge, og er god til at bruge mine egne erfaringer i mit arbejde.

Uddannelser og erfaring:

Jeg er uddannet IT- administrator, har en 1-årig grunduddannelse i Holdingterapi og har studeret 2,5 år på pædagogseminariet, hvor mit studie blev afbrudt, da jeg tog plejeorlov for at tage vare på min mor under et terminalt sygdomsforløb. 

Selvstændig produkthandler i 10 år. Arbejdet i børnehave i 5 år.

Har en 4-årig psykoterapeutuddannelse fra Akademiet for Psykoterapi v. Mogens og Lise Jensen færdiggjort i 2021.

 

Rikke

Rikke Rask Møller

Familieterapeut

Om Rikke

 

 Jeg er i stadig proces med mig selv som en del af mit arbejde.

Øve sig i at turde at række ud – og skabe muligheden for at hele sammen med andre. Det er dét Familiecentret Vibygård kan. Familierne opdager, at man ikke behøver at bære sine tilstande alene.

Jeg blev alene med tre børn, efter min mands pludselige død, hvilket gav mig megen indre erfaring om at være alene med et ansvar, og satte min egen indre proces i gang mod arbejdet som psykoterapeut.

Det gav mig indblik i, hvordan man rækker ud efter hjælp og blive i stand til modtage. Dette er levende i mit eget liv, og jeg ved indefra hvordan får det til at ske.

At være med til at vække forældre, så de vågner mere op og bliver bedre forældre, og bevidstheden om, at vi sammen påvirker hinanden i en vækstproces, hvor jeg også har glæde af det.

Det giver mig dyb mening i mit arbejde at hjælpe mennesker til at vågne op og turde være dem de er – med det hele og med alle følelser.

Jeg vi gerne medvirke til at give inspiration til at der er håb, og jeg vil gerne være én der indgiver familierne troen på, at de kan.

Uddannelser:

Socialrådgiveruddannet – færdig 1998

Uddannet organisk psykoterapeut fra DIPU

2 års kognitiv terapeutisk uddannelse Wattar – Gruppen og Kognitivt Center, Fyn.

4 – årig meditationsuddannelse på Skolen for Anvendt Meditation, Jens Erik Risom.

1 – årig grunduddannelse i Biologisk Chock/Traume Terapi v/Ulla Rung Weeke.

På 3. år i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi/ Merete Holm Brandtbjerg

1- årig Stress Coach uddannelse v/Maiken Matzau

2- årig Massøruddannelse v/Robie Valenzuela

Hans

Hans Alm Olsen

Lærer/psykoterapeut

Om Hans

 

Jeg bor i et lille hus på landet, spiller (for) lidt tennis, dyrker lidt indadskuen i Indien, når muligheden byder sig, laver gerne en lille ret og en dessert, hvis man spørger pænt.

Jeg startede på Vibygård i 1994 og har med en enkelt afstikker eller to, været her siden og fyldt folk med vigtig viden og/eller ligegyldig info.

Uddannelser og erfaring:

Født 1960, uddannet lærer og voksenunderviser på Blaagaard seminarium.

Uddannet organisk psykoterapeut på Sophienholm, TFT-uddannet, intuitiv massør, TFTog Indien inspireret.

Årskursus i sorg/krise hos Ulla Rung Weeke.

Har været kursusleder for unge i Ringsted, Hvidovre og Hillerød, har været selvstændig med mad og kursus, har arbejdet på diverse behandlingshjem og psykiatriske bosteder.

 

Anne Mette

Anne Mette Dantoft

Familieterapeut

Om Anne Mette

 

Jeg er meget optaget af relations arbejdet med vores familier, og jeg har særlig fokus på det kropslige aspekt i det terapeutiske arbejde. Specielt er jeg optaget af kroppens særlige evne til at huske og ‘erfare’.

At få mulighed for at få en bærende relation til familierne, er meget brugbart i terapien, under konflikter, og i det daglige liv med familierne. Også i de livfulde og positive dagligdags situationer, giver de gode relationer en speciel kvalitet. Dette er det specielle ved vores måde at arbejde på, og det giver mig den nødvendige tryghed i det terapeutiske rum, når der er sorg eller problemer.

Det der står mit hjerte særligt nær, er de ramte børn som skal have den størst mulige hjælp og omsorg til at ændre deres liv og få bedre støtte i livet, end deres forældre ofte har fået.  For at kunne det, er jeg også nødt til at få en god relation til børnenes forældre, hvis denne type hjælp skal kunne bruges.

Jeg er god til at være nærværende, omsorgsfuld, vedholdende og forsøger at være så ærlig og autentisk som muligt i mine møder med mennesker. Jeg vælter ikke så let, har en god jordforbindelse og er i stand til at være med de meget forskellige tilstande vores familier kan være i. Spontanitet, livsglæde og humor er også vigtige bestanddele i mit daglige arbejde.

Jeg er født i 1965 og bor til daglig i Sorø med min mand, vores to døtre og vores hund.

Uddannelser og erfaring:

Jeg har mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske, miljøterapeutiske og psykiatriske felt og arbejdet med udsatte og sårbare unge og voksne.

  •  Miljøterapeut på Egholt Bo- Behandlings og Udviklingssted fra 2000-2017
  • Undervisning i krop- og bevægelse i en 10-årig periode på diverse aftenskoler under folkeoplysningen.
  • Personalepleje/massage i DR, Økonomistyrelsen og private firmaer.

Jeg er uddannet afspændingspædagog /psykomotorisk terapeut tilbage i ‘98, og har senere taget en 4-årig uddannelse som Organisk Psykoterapeut i 2013.

Jeg har taget grunduddannelsen i Relationel Biologisk Traumeterapi hos Ulla Rung Weeke i 2016 og er uddannet NADA-akupunktør hos NADA-Danmark. Min seneste erhvervede uddannelse afsluttet i 2020 er en 1-årig grunduddannelse i Psykodynamisk Psykoterapi og Legeterapi med børn.

Signe

Signe Denckert Hernes

Cand.psych.aut.

Om Signe

 

 Jeg startede som tilkaldevikar/praktikant på Vibygård Familiecenter og har været fastansat siden februar 2018.

Jeg er forelsket i stedet, menneskesynet og det helhedsorienterede arbejde med alle familiemedlemmer, som kendetegner Familiecentret. Det, at følge familien tæt og se hele familiens dynamik, er meget givende. At være der hele tiden og have muligheden for at være med familien over en længere periode er væsentligt, og medvirkende til at kunne bygge bæredygtige relationer.

Jeg er god til at være mig – autentisk, ærlig og god til at opbygge bæredygtige relationer, og bestræber mig på at være grundig og engageret i mit arbejde.

Jeg er god til at skabe tillid og kontakt, så en god relation hurtigt kan etableres, hvilket er væsentligt i dette arbejde.

Jeg giver ærlig respons til mine relationer, familier, kolleger og venner. Jeg kan være, med det dér er, af positive og vanskelige møder i mit arbejde, og har modet til at blive stående i modvind.

Uddannelse og erfaring

Lærerseminariet 1 år – bachelor i sociologi Ålborg – valgfag på psykologi – bachelor i psykologi København – kandidat i psykologi.

NLP-kursus practioner/master – coachuddannelse. Frivilligt arbejde på Psykiatrisk Skadestue, Ålborg.

2 år som Lærervikar/støtteperson. Støtteperson for udviklingshæmmet på universitet / UV Solrød Gymnasium psykologi på B-niveau. Headspace/Ungerådgivning frivillig. Facilitator for netværksgruppe for forældre til børn med udviklingsforstyrrelser/ forskningsassistent i Babylab/Københavns Universitet 7 måneder. Supervisor for Ungdommens Røde Kors. Mentor for anbragte børn og unge. Uddannelsesvejleder Arbejdet i børnehave 6 mdr. True North teamleder 1 år.

 Jeg har været frivillig rådgivende hjertepatient.

Anette Olsen

Anette Olsen

Sekretær

Om Anette

 

 Jeg er født i 1972 og er uddannet kontorassistent på Køge sygehus, hvor jeg var ansat i 15 år.

Jeg blev ansat som bogholder/sekretær på Vibygård i maj 2006.

Jeg bor i Køge med mine to dejlige børn, og min øvrige faglige bagggrund er et to-årigt uddannelsesforløb i Chok, traume og Krise ved Skolen for Psykosomatik hos Ulla Rung Weeke.
Jeg er glad for, at mit arbejde er meget varieret, da jeg både arbejder med tal, og også har den menneskelige kontakt med omverdenen, personalet og beboere.

Finn

Finn Glad

Institutionsleder

Om Finn

 

 Jeg er født i 1976 og blev ansat på Familiecentret Vibygård i foråret 2016. Tidligere har jeg arbejdet med udsatte unge og familier i flere forskellige sammenhænge.

Jeg har været daglig leder på en dagbehandlingsskole, misbrugsbehandler og afdelingsleder på en døgninstitution.
Jeg blev uddannet bager i 1996, men fandt efter nogle år i faget ud af, at jeg ville arbejde med mennesker, hvilket jeg har været glad for lige siden.

Jeg er gift med Signe og sammen har vi to drenge fra 2003 og 2007.

Jeg nyder familielivet, men der skal også være plads til lidt sport indimellem. Jeg har tidligere været på landsholdet i judo og sport har altid haft en plads i mit hjerte og har stor betydning for mit velbefindende.

Uddannelser og kurser:

Psykoterapeut (2008), Mænd, relationer og seksualitet (2012), Managing Antisocial Personality Traits (2013), NADA Akupunktur (2014), Hypnotisør og Hypnoterapeut (2015), Relationel biologisk traumebehandler (2016).

 

Trine

Trine Sissel Jensen

Souschef, beh.ansv., Cand.psych.aut

Om Trine

 

  Jeg er født i 1975. Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med Rasmus og vores tre piger.

Jeg er særligt optaget af relationer – forbindelsen mellem mennesker. Jeg er især optaget af den livsvigtige forbindelse mellem børn og forældre – tilknytningen. Jeg er optaget af, hvordan man kan reparere brudt eller læderet tilknytning, og via familieterapi og individuel terapi gøre tilknytningen mere tryg.

Jeg er begejstret for, hvordan man kan bryde den psykologiske arv, og hjælpe forældre med at give deres børn bedre opvækstbetingelser, end de selv fik.

De senere år har jeg interesseret mig meget for traumer og nervesystemet, og for hvordan sanser, følelser og tænkning hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden.
Jeg modtager løbende egenterapi og supervision.

Uddannelser og kurser

Jeg blev uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet i 2002, og samme år blev jeg ansat som familieterapeut på familiecentret. Jeg blev autoriseret i 2008.

Jeg har deltaget i efteruddannelse på Skolen for Psykosomatik ved Ulla Rung Weeke.

Jeg er uddannet TRE® provider (Tension and Trauma Releasing Exercises) hos Michael Nissen, og dygtiggør mig løbende med kurser og undervisning derfra.

Jeg har sammen med en tidligere kollega skabt en efteruddannelse i tilknytningsterapi for psykologer/psykoterapeuter.

 

Rasmu

Rasmus Glad

Souschef, bygnings- og økonomiansvarlig

Om Rasmus

 

 Souschef, bygnings- og økonomiansvarlig.

Jeg er født i 1975. Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med Trine og vores tre piger.

Jeg er oprindeligt uddannet lastvognsmekaniker. Jeg blev ansat på familiecentret som praktisk mand i 2001.

Mine arbejdsområder på familiecentret er: Vedligeholdelse af stedets bygninger, biler og udenoms arealer. Jeg har et ansvarligt øje for stedets økonomi. Jeg kan også noget med mennesker og relationer – træde til og passe børn eller tage en alvorssnak, når der er brug for det. Jeg deltager i forskellige miljøterapeutiske aktiviteter for at opbygge og vedligeholde mine relationer til beboerne.

Jeg har deltaget i et 2-årigt uddannelsesforløb i chok, traume og krise på Skolen for Psykosomatik, ved Ulla Rung Weeke.

I høsten hjælper jeg til i landbruget. Det har jeg gjort, siden jeg var 14 år.

Rasmu

Susan Kongstad

Familieterapeut

Om Susan

Personlig udvikling har optaget mig, siden jeg var ganske ung. Det betyder meget for mig at indgå i relationer, hvor jeg kan være mig selv og det ligger mig oprigtigt på sinde at forstå det menneske, jeg står overfor. Det er berigende at opleve ægte mødeøjeblikke med sårbarhed, ærlighed og autencitet.

At være familieterapeut er en igangsættende og udviklende proces. Jeg påvirkes af familiernes historier og mønstre, ligesom de påvirkes af mine. Det rører mig at se familier bryde mønstre og er taknemmelig og ydmyg for at være en del deraf.

Min vej hen til at arbejde terapeutisk med familier startede som pædagog, hvor jeg var god til at spotte de børn, som havde brug for særlig opmærksomhed. Derfra blev jeg støttepædagog i et korps, hvor jeg kom i mange forskellige daginstitutioner for at udvikle og inkludere ”sårbare” børn. Jeg kom tættere på forældrene til de børn, jeg arbejdede med og med tiden gav det mere mening at arbejde med hele familien frem med det enkelte barn. De sidste ti år, har jeg arbejdet som familieterapeut i kommunalt regi, indtil jeg opdagede Vibygård (og de opdagede mig).

Jeg faldt pladask for Vibygård, fordi jeg kunne mærke en oprigtig ligeværdig tilgang til familierne og ikke mindst det hjertelige, varme miljø og fællesskab. Jeg er optaget af tilknytningens betydning for børns trivsel og udviklingsbetingelser. Derudover ligger det mig på sinde, at børn får mulighed for at forstå og danne mening i deres livsomstændigheder og udfordringer omkring sig.

Efter 37 år med hjemmeboende børn, har min mand og jeg truffet et skelsættende valg, som handler om at sælge de fleste af vores ting og flytte på båd. Sammen har vi en søn og jeg har en datter fra et tidligere forhold samt to børnebørn.

 Uddannelser:

 Uddannet Pædagog

Blev uddannet som Marte Meo Terapeut hos Pernille Roug. Det er en videobaseret metode til at arbejde med anerkendende og udviklingsstøttende samspil

  Uddannet som Psykoterapeut (uddannelsessted: Essens-kurser v/ psykolog Lillian Tarp)

 Trin 1 i Theraplay hos Marie Klut

 Er i gang med at uddanne mig i legeterapi hos Jytte Mielcke

 Har diverse kurser og supervision hos bl.a. Susan Hart, Jesper Birck og Peter Kofoed

 

Iver

Iver Hecht

Forstander Emeritus, Cand.Psych.aut., Ambassadør for Familiecentret Vibygård

Om Iver

 

Jeg er født i 1950 og er ud af en familie med far, mor og 5 børn.

Jeg startede Familiecentret i 1986 sammen med Aase Glad, som jeg er gift med. Vi mødte hinanden på Børnepsykiatrisk Afd. i 1973, hvor jeg arbejdede i 8 år, samtidig med jeg læste til psykolog.

Vi har 3 børn og 5 børnebørn.

Jeg stoppede som forstander efter 34 år i 2020 i forbindelse med, at jeg fyldte 70 år.

Aase og jeg bor på stedet i Hovedbygningen sammen med Rasmus og Trine og deres 3 børn.

Jeg er uddannet Cand. Psych. Aut  (1981) og har siden taget en efteruddannelse som kropspsykoterapeut og senere som chok-traume terapeut. Jeg har altid lagt vægt på, at vi som medarbejdere også skal gå i egenterapi, og det har jeg da også selv gjort i alle 34 år som Forstander.

Nu er jeg Forstander Emeritus og stadig engageret i arbejdet med børn og familier, bl.a. i Netværk for Børns Velfærd og Børne/Familiepsykologisk Selskab under Psykologforeningen.

Jeg er medlem af bestyrelsen og følger naturligvis meget med i livet på stedet, både som nabo og ambassadør for familiecentret og de værdier, som det står for.

Jeg er næsten færdig med at skrive en bog om intensiv terapeutisk familiebehandling, som jeg håber bliver udgivet i efteråret.

 

Aase

Aase Glad

Medstifter, Ambassadør for Familiecentret Vibygård

Om Aase

Medstifter af Familiecentret, pædagog, familieterapeut og chok-traumeterapeut.

Jeg bor på Vibygård og er nu pensionist og medlevende nabo.

Mit engagement i familier og relationer udspringer af min opvækst som forstander datter på Kofoeds Skole og fra mine 12 år i børnepsykiatrien.

Jeg er gift med Iver. Har 3 børn og 5 børnebørn.