Til sags­behandler

På denne side har vi samlet de punkter, som vi tænker kan være relevante for dig som sagsbehandler at få information om, og vi er klar til at svare på yderligere spørgsmål eller have en faglig sparring over telefonen, hvis der er behov for det. Vi har stor erfaring med at løse meget komplekse opgaver i forbindelse med de familier, vi har i vores varetægt, og vi er rigtig gode til at samarbejde med jer om, at finde den bedste løsning og største faglige kvalitet i forhold til jeres og familiens behov.

Nærbillede af vippe med sne på

Visitation og samarbejde

Vi starter med en indledende telefonsamtale, hvor vi får et indblik i opgavens omfang, laver en forventningsafstemning og giver et realistisk bud på, om – og hvordan – vi kan hjælpe.
Når vores telefoniske møde fører til et videre samarbejde, indkalder vi de involverede samarbejdspartnere fra hjemkommunen og familien til et fysisk møde, hvor vores leder og den kommende kontaktperson deltager fra familiecentret.

Under hele behandlingsforløbet vil vi fortsat have et tæt samarbejde, hvor der afholdes jævnlige samarbejdsmøder, og vi foretager skriftlig afrapportering hver 3. måned

En mor der skubber sit barn på en gynge i en gårdsplads.

Målgruppe

Vi har den faglige kompetence til at løse mange forskellige typer terapeutiske opgaver i familier, der er i mistrivsel. Vi arbejder både med hele familien, og de enkelte af familiens medlemmer.

 • Børn med tilknytningsforstyrrelser, diagnoser, traumer, angst, lavt selvværd eller andre tegn på mistrivsel.
 • Forældre hvis liv har været præget af omsorgssvigt, vold, overgreb, incest, misbrug eller andre traumer og trivselsproblemer.
 • Almindelige familier i krise, mistrivsel, sygdom eller traumer opstået i familien.
 • Familier med dysfunktionelle familiemønstre eller udviklingstraumer, hvor der er behov for dybere terapeutisk arbejde over et længere forløb.
 • Familier hvor vold er en del af familiens liv.
 • Familier hvor angst styrer familiens liv.

Udover tilbuddene til ovenstående målgruppe, tilbyder vi også behandling på mere ambulant basis med eksempelvis:

 • Hjælp til tilknytningen mellem mor og barn
 • Legeterapi til børn
 • Familieterapi
 • Krisehjælp
 • Chok/traume terapi
 • Parterapi
 • Individuel terapi

Vi arbejder ikke med familier, hvor en af forældrene har et aktivt alkohol/stofmisbrug, eller er i en akut psykose. Vi tager heller ikke opgaver der udelukkende er pædagogiske, men er ellers meget villige til at sammensætte en individuel behandlingsplan i et fælles samarbejde med dig/jer.

Udtalelser fra fagpersoner

Behandlingstilbud

Man kan læse mere udførligt om vores behandlingsformer her, men grundlæggende kan siges, at vi arbejder med udgangspunkt i terapi, kontakt, relationer samt forældretræning- og undervisning i et inkluderende og rummeligt miljø, hvor alle i personalegruppen er involveret i skabe et støttende og lærende miljø for vores familier.

Essensen i vores arbejde er holde familien i tryghed og sikkerhed, indtil familien kan holde sig selv på et mere velfungerende niveau, og i sidste ende gøre vores hjælp overflødig.

Behandlingen tager udgangspunkt i et ugeprogram, som gentages uge efter uge, og som sikrer beboerne gruppeterapi, krop, sind og bevægelse, familieterapi, individuel terapi, støttet forældre/barn-aktivitet, undervisning samt morgen-og weekendmøder. Efter dagsprogrammets afslutning kl 15.30 får familierne mulighed for at øve sig i de områder, som de arbejder med i den terapeutiske proces og i undervisningen.

Børnenes sikkerhed

Mens familien er på familiecentret, sørger vi for, at børnene er i sikkerhed samt at de får for den fornødne kontakt, omsorg og stimulering.

Vi er rigtig meget sammen med vores familier og passer generelt rigtig godt på vores familier. Vi evaluerer dagligt sammen med forældrene deres måde at se, høre, forstå, møde og være sammen med deres børn på, samt hvordan de varetager omsorgen for deres børn.

I det tempo som forældrene vokser med opgaven, overlades ansvaret langsomt mere og mere til dem under vores stadige supervision.

Det indebærer ind imellem, at vi påtager os de nødvendige konfrontationer og den nødvendige rammesætning for forældrenes adfærd, som forældrene ofte senere i deres ophold opdager nødvendigheden af, og bliver glade for.

Datter med armene om sin fars hals. De smiler til hinanden

Citationstegn

Det er en større titel at blive far, end det er at være oberst!

Nybagt far – Daniel Thaarup

Regler og rammer

 • Familiecentret er et stof- og alkoholfrit område
 • Det er ikke tilladt at udøve eller true med vold – hverken i forhold til personer eller ting

Reglerne er skabt, for at beboernes sikkerhed, og oplevelse af tryghed i behandlingen, kan være optimal.

Hvis vores beboerne bryder vores regler, udløser det en uges tænkepause hvor beboeren bliver bortvist fra behandlingen.

Beboeren skal hér overveje om han/hun ønsker at fortsætte behandlingen.

Tilsyn

Familiecentret er godkendt under §107.

Socialtilsyn Øst fører løbende tilsyn med familiecentret.

Tilsynet udtaler: ” Det vurderes at tilbuddet i høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen og arbejder målrettet med målgruppen. Tilbuddets nuværende indsats vurderes i høj grad at resultere i udvikling hos borgerne og medvirker til øget trivsel hos de indskrevne borgere. Metodiske tilgange er i høj grad implementeret i tilbuddet, og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen.

Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvor de faglige metoder tager udgangspunkt i Demokratisk terapeutisk samfund, Gestaltterapi, Kropsterapi samt Oplevelsesterapi. Tilbuddet har endvidere tilgange indenfor miljøterapi, eksistentiel psykoterapi, konsekvenspædagogik, anerkendelse samt relationspædagogik. Familiebehandlingen på Vibygård er bygget op omkring et fast ugeprogram, som indeholder gruppeterapi, familieterapi og individuel terapi. Vibygårds værdigrundlag bygger på den eksistentialistiske filosofi og et menneskesyn med stor respekt for det enkelte individs egenart…..”

29. september 2021

Læs hele tilsynsrapporten for 2023 her.