Priser for be­handling på Vibygård pr. 1. Januar 2024

Husnummer 33b på Vibygårds mur

Opholdsbetalingen er godkendt af Socialtilsyn Øst

 

Terapeutisk Familiebehandling 

Alle familier følger ugeprogrammet, og der laves statusrapporter hver 3. måned. I ugeprogrammet indgår individuel terapi, gruppeterapi, familieterapi, støttet forældre/barn aktivitet, undervisning/psykoedukation og miljøterapeutiske morgen- og weekendmøder.

Døgnbehandling:

Døgnbehandling med kost og logi, ugeprogram, tilkaldevagt samt aftenvagt og pædagogisk støtte efter behov. Priserne afhænger af antallet af familiemedlemmer:

Person nr. 1 2 3 4 (-25%) 5 (-50%)
Pris: kr. 62.598 kr. 62.598 kr. 62.598 kr. 46.949 kr. 31.299

Døgnbehandling uden aftenvagt og tilkaldevagt, ingen pædagogisk støtte. Indeholder ugeprogram, kost og logi.

Person nr. 1 2 3 4 (-25%) 5 (-50%)
Pris: kr. 55.086 kr. 55.086 kr. 55.086 kr. 41.315 kr. 27.543

Dagbehandling

Dagbehandling pr. person pr. måned: kr. 43.374

Ekstra ydelser

Legeterapi: pr. time: kr. 1.100

Terapi: pr. time: kr. 1.100

Pædagogisk arbejde pr. time: kr. 650

Ekstra statusrapporter: kr. 6.500

Ekstra støtte til flytning el. lign.pr. time: kr. 650

Ekstra støtte til kontakt med jobcenter, boligsøgning, læge m.m.: kr. 4.000 pr. måned.

Behandlingstur: pr. person pr. dag: kr. 1.000 (for døgnfamilier)

Ved Behandlingstur for familier i dag- eller efterbehandling laves et skræddersyet tilbud.

Efterbehandling

Efterbehandlingsforløb skræddersyes efter behov til den enkelte familie.

Priseksempel ved familie på tre: kr. 33.154 pr. måned.

Indeholder et ugentligt hjemmebesøg/familieterapi samt individuel terapi til forældrene hver 14. dag.

Vi udarbejder tilbud til familier, hvor der er særlige behov, der skal tages højde for. Det kan f.eks. være en forælder der stadig bibeholder en kontakt til sit arbejde og ikke kan være på familiecentret så meget. Det kan også være en familie, der af forskellige årsager, har brug for ekstra pædagogisk støtte.

Forældrekompetenceundersøgelser

Vi udarbejder kun forældrekompetenceundersøgelse for familier, der er i døgnbehandling.

Mindsteprisen for en forælder og et barn er: kr. 80.000

Vi udarbejder en pris, når vi kender opdraget for FKU, ift. antal personer, test m.m.

Undervisnings- og pasningstilbud

Pris for ét barn pr. måned: kr. 27.801

Normering: 2-3 børn pr. medarbejder.

Hvis barnet er i døgnbehandling på familiecentret gives 15% rabat. Pris: kr. 23.631

Ved behov for 1-1 normering udregnes en særskilt pris.

Der tages forbehold for trykfejl.

Vi udarbejder gerne specielle tilbud, da vi er opmærksomme på at alle familier har individuelle behov. Ring eller skriv for nærmere information og dialog.