Priser for be­handling på Vibygård pr. 1. Januar 2021

Husnummer 33b på Vibygårds mur

Opholdsbetalingen er godkendt af Socialtilsyn Øst

 

Døgnbehandling
Kr. 57.457,- pr. måned pr. person. = 1.889,- pr. døgn.

Dagbehandling
Kr. 41.488,- pr. måned pr. person for de første 2 personer i familien. For efterfølgende personer betales halv dagspris – dog højst kr. 124.464,- pr. måned pr. familie, svarende til 4 personer.
Pr. person pr. dag = 1.364,- 

Undervisningstilbud
Kr. 26.584,- pr. barn pr. måned. pr. dag = 874,- kr.

Pasningstilbud
Kr. 26.584,- pr. barn pr. måned. pr. dag = 874,- kr.

Efterbehandling
Kr. 31.694,- pr. måned for hele familien – uanset antal personer = 1.042,- kr. pr. dag

Opholdsbetalingen gælder for personer, der er indskrevet/bor på Familiecentret. Eventuelle perifere medlemmer af familien, som kun delvis inddrages i behandlingen i form af enkelte familiesamtaler er gratis.