Legeterapi

Børn udvikler og udtrykker sig gennem leg. I legen har barnet mulighed for at give udtryk for sin fantasi, spontanitet, sine forestillinger og oplevelser, ligesom det har mulighed for at udtrykke tanker, følelser, erindringer mm. Ofte er det lettere for barnet at give udtryk for følelser gennem leg end ved at tale om det. Dette gælder særligt når det drejer sig om børn, der har oplevet stort følelsesmæssigt pres, svigt, eller som har svære og/eller traumatiske oplevelser med sig. Disse børn er ofte hæmmede i deres legeudfoldelse, kommunikation eller evne til kontakt, og deres adfærd kan i stedet komme uhensigtsmæssigt til udtryk gennem eksempelvis voldsom vrede, uro, tristhed indlæringsvanskeligheder i skolen, tilbagetrækning, eller ved at de isolerer sig socialt.
I legeterapien handler det om at ”finde” det barn, der er på vej væk fra sin egen vej og er ved at miste sig selv.

I terapirummet, præsenteres barnet for legetøj, der repræsenterer vigtige og kendte elementer af barnets fantasi og verden, to sandkasser med hhv. tørt og vådt sand, modellervoks, tegnegrej m.m.- alt sammen ting og elementer, barnet kan bruge til at give sit indre liv og ”verdensbillede” udtryk og form.

Citationstegn

Barnets leg er dets sprog og legetøjet dets ord.

Citat: Garry L. Landreth

 

I relation med terapeuten, og gennem legen, får barnet mulighed for at udtrykke og bearbejde svære oplevelser og følelser. Den kommunikation, der finder sted mellem barn og terapeut, foregår på såvel symbolsk, sprogligt, kropsligt, mimisk som på et motorisk plan.

Den ramme og særlige en-til-en relation, som legerummet tilbyder, styrker barnets udvikling og læring i at arbejde med det, der er lystbetonet, og mestre det, der er svært, konfliktfyldt og måske ubegribeligt. Legeterapi hjælper barnet til at opnå større indsigt i sig selv og dets omverden, for derigennem at kunne udvikle nye og mere hensigtsmæssige reaktions- og handlemønstre.